Svim dionicima javnog sektora!

Za one koji redovito prate naše objave nije potrebno puno objašnjavati.  Donosimo i poziv na treći upitnik LAG-a Brač. Ovaj se za razliku od dionika poljoprivrednog i nepoljoprivrednog sektora gospodarstva odnosi na javni sektor. Za one koji su nešto manje pratili zbivanja potrebno je reći da...
Read More