EDUKACIJE

 

Poduzetnički centar Aktiva vrši uslugu edukacija, o različitim temama iz našeg područja stručnosti, a teme i sadržaj edukacija prilagođavamo potrebama publike i naručitelja. U nastavku donosimo sažetak nekih od naših najpopularnijih edukacija.

 

 1. Osnove društvenog marketinga

 

Cilj ove edukacije je informirati i educirati turističke dionike, poduzetnike, obrtnike i druge zainteresirane pojedince, o prednostima promocije vlastitog putem društvenih mreža. Edukacija traje dva sata, tijekom kojih se obrađuju sljedeće edukacijske cjeline:

 • Izrada profila na društvenim mrežama

Prednosti izrade stranice u odnosu na privatni profil; odabir i postavljanje vizualnih elemenata stranice, informacije o poslovanju

 • Aktivnosti na društvenim mrežama

Učestalost objavljivanja, tipovi objava, jezik objava, planiranje objava, komunikacija s pratiteljima

 • Upravljanje i praćenje profila

Facebook analytics, planiranje budućih objava, analiza uspješnosti upravljanja profilom, benchmarking

 • Oglašavanje na društvenim mrežama

Izrada oglasa, izrada ciljne skupine, plaćanje, praćenje uspješnosti oglasa, Facebook Ads Manager

 • Facebook kao jedini alat internet marketinga
 • Ostale društvene mreže: Instagram, Twitter
 • Uspješni primjeri

 

 1. Inovativni alati za digitalnu promociju

 

Cilj edukacije je olakšati poduzetnicima, obrtinicima, turističkim dionicima i drugim zainteresiranim pojedinicima, pozicioniranje u digitalnom svijetu korištenjem inovativnih, a besplatnih alata za kreiranje ili promociju sadržaja. Edukacija traje dva sata tijekom kojih se obrađuju sljedeće edukacijske cjeline:

 • Crowdifre
 • Thunderclap
 • Canva
 • Pixabay
 • Wix
 • Google analytics
 • Google Keyword planner
 • Mediatoolkit
 • Fanpage Karma

 

 1. Content marketing

 

Cilj edukacije je informrirati i educirati turističke dionike, poduzetnike, obrtnike i druge zainteresirane pojedince,  o content marketingu te prednostima promocije putem blogova, infografika i ostalih sadržaja kojima se privlače korisnici. Edukacija traje dva sata, tijekom kojih se obrađuju sljedeće edukacijske cjeline:

 • Osnove i oblici content marketinga
 • Odabir i kreiranje sadržaja
 • Distribucija sadržaja
 • Uspješni primjeri

 

 1. Reference

 

Do sada smo edukacije održali u Sutivanu (4 edukacije), Milni (3 edukacije) i Postirima (1 edukacija).