mrrfeu

Evo koje projekte MRRFEU financira na Braču!

Dana 21. siječnja 2019. ministrica MRRFEU Gabrijela Žalac potpisala je Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2019. Ukupno je odobreno 22.800.000,00 kuna.

CILJ | Cilj Programa za razvoj otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

KORISNICI | Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

ODOBREN 51 MALI KAPITALNI PROJEKT | Ugovorima koje će  Ministarstvo sklopiti s jedinicama lokalne i područne (regionalna) samouprave u  skladu s donesenom Odlukom za 2019., ukupno će se na području otoka i poluotoku Pelješcu, sufinancirati 51 mali kapitalni projekt za što  se u državnom proračunu  osigurao iznos od 22,8 milijuna kuna.

Bračkim projektima dodijeljeno je ukupno 3.620.000,00 HRK.

POPIS BRAČKIH PROJEKATA

SUPETAR | Prenamjena prizemlja zgrade P. Jakšića 17 u Supetru za potrebe DV Mrvica | 400.000,00 HRK

SUTIVAN | Asfaltiranje ulice Put Sv. Roka | 200.000,00 HRK

SELCA | Izgradnja dvorane za ispraćaje u Selcima | 250.000,00 HRK

POSTIRA | Uređenje mjesnog parka u naselju Postira II. faza | 350.000,00 HRK

PUČIŠĆA | Nastavak radova na dogradnji Klesarske škole Pučišća | 950.000,00 HRK

Uređenje trga u Gornjem Humcu III. faza | 320.000,00 HRK

NEREŽIŠĆA | Završetak radova na izgradnji komunalne infrastrukture gospodarsko-poslovne zone Balun-Vrpovje u općini Nerežišća | 650.000,00 HRK

BOL | Rekonstrukcija zgrade javne namjene – zgrada Općine | 500.000,00 HRK

Related Posts