splitsko dalmatinska županija

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

 

Ukoliko razmišljate o pokretanju vlastitog poslovanja ili vam je potreban kredit za unapređenje postojećeg poslovanja, obratite nam se s povjerenjem! Poduzetnički centar Aktiva nudi izradu poslovnih planova za različite potrebe, od apliciranja na mjere za samozapošljavanje, do kreditiranja sredstvima HAMAG BICRO.

 

  1. Priprema poslovnog plana

 

Jednako kao i kod postupka izrade projektnog prijedloga, zainteresirani naručitelji, na sastanku s našim projektnim menadžerima, dogovore osnovni konstrukt poslovnog plana, definirajući temeljne smjernice –  koje je iskustvo naručitelja u djelatnosti kojom se bavi ili želi baviti; koja je djelatnost kojom se želi baviti; koji su postojeći resursi, a koje tek treba osigurati za uspješno obavljanje posla; koliki iznos je potreban za otvaranje obrta/poduzeća i slično.

 

  1. Metode izrade projektnog prijedloga

 

Tijekom izrade poslovnog plana, naručitelj i projektni menadžer održat će nekoliko sastanaka na kojima će se detaljno raraditi svaka stavka poslovnog plana kako bi se kvalitetno i pravovremeno definirale potencijalne poteškoće te isplaniralo njihovo uklanjanje. Jednako tako, definira se finalni financijski konstrukt koji uključuje sve planirane troškove, ali i potencijalne prihode, temeljene ili na dosadašnjem iskustvu naručitelja ili na analizi tržišta djelatnosti za koju se izrađuje poslovni plan. Analizira se i neposredna konkurencija, kao i postojeće iskustvo i znanje naručitelja. Finalna verzija poslovnog plana predaje se naručitelju koji ju potom koristi po vlastitim potrebama (za apliciranje HZZ-u, HAMAG BICRO i drugo).

 

  1. Reference

 

Do sada smo izradili sljedeće poslovne planove čije je financiranje odobreno: