Započela je izrada strategije razvoja općine Gradac!

Zajedno s Općinom Gradac, započeli smo proces izrade najvažnijeg strateškog dokumenta za razdoblje od narednih pet godina – Strategija razvoja općine Gradac. Radi se o temeljnom strateškom dokumentu koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja općine.

Strategija razvoja mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, ali uzimajući u obzir postojeće kapacitete i mogućnosti razvoja. Ključni element strategije razvoja je Akcijski plan, odnosno provedbeni plan kojim se definiraju rokovi, financijska konstrukcija, kao i odgovorne strane za izvršenje planiranih mjera i aktivnosti.

Kako bi ovakav jedan dokument bio relevantan, prethodi mu strukturirani metodološki proces te korištenje različitih metoda i tehnika prikupljanja i obrade informacija – ankete, fokus grupe, koordinacijski sastanci, analize dokumentacije i slično.

Stoga, ovim putem molimo sve stanovnike općine Gradac da sudjeluju u procesu izrade strategije, sudjelovanjem u anketnom ispitivanju, fokus grupama i drugim aktivnostima! Prvi korak jest provedba anketnog istraživanja.

PRISTUPITE ANKETI

Related Posts