Novi set natječaja Splitsko-dalmatinske županije

Tekst u nastavku donosi kratki pregled javnih poziva Splitsko-dalmatinske županije objavljenih 4. rujna 2023. godine. Rok za prijavu na iste je 30 dana od objave.

Za više informacija kliknite na naslov javnog poziva.

 

Program potpore osnivanju i razvoju OPG-a 

 • prihvatljivi prijavitelji su OPG-ovi osnovani unutar 12 mjeseci  prethodno od predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv
 • potpora se odnosi na nositelja OPG-a koji samostalnu djelatnost poljoprivrede obavlja kao jedino ili glavno zanimanje, a na člana jedino ako nositelj zdravstveno i mirovinsko osiguranje ostvaruje po drugoj osnovi
 • iznos potpore je 90% opravdanih plaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno i to 796,34 €
 •  OPG ne smije biti obveznik poreza na dohodak ili dobit
 • Obrti, trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici

 

Potpora preradi mlijeka na OPG-u iz Programa pomoći

 • prijavitelji su OPG-ovi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom a na gospodarstvu imaju preradu mlijeka ili registriranu mini mljekaru
 • maksimalni iznos pomoći po korisniku iznosi 1.327,23 €

 

Pomoći plaćanja kupljenih kupona za rad sezonskih nezaposlenih radnika u poljoprivredi na OPG-u

 • prijavitelji su OPG-ovi registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji koriste vaučere za rad sezonskih nezaposlenih radnika u sektoru bilje proizvodnje i sektoru stočarstva
 • potporom se sufinanciraju kupljeni kuponi za rad sezonskih nezaposlenih radnika u poljoprivredi
 • iznos potpore je 1,33 € po kupljenom dnevnom kuponu s ukupnim iznosom na razini godine do 663,61 €
 • najdulje trajanje radnog odnosa na sezonskim poslovima u poljoprivredi je 90 dana u jednoj kalendarskoj godini
 • dobivena sredstva moraju biti uložena u daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje

 

Pomoći plaćanja zakupnine/najma na otvorenim tržnicama/tržnim centrima za OPG-a koja imaju obvezu plaćanja najma

 • prijavitelji su OPG-ovi registrirani za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i imaju štand za prodaju vlastitih proizvoda na tržnici/tržnom centru
 • potpora iznosi 50% izdanih i plaćenih računa zakupnine/najma i to na godišnjoj razini do 663,61 €

 

Pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane Knjigovodstvenih servisa za OPG-a koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga

 • prijavitelji su OPG-ovi koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i koje obavljaju knjigovodstveni servisi
 • iznos potpore je 50% izdanih i plaćenih računa prema Servisu
 • maksimalan iznos pomoći na razini godine je 398,17 €
 • računima i izvodima se dokazuje namjenski utrošak sredstava

 

Posebna pomoć za sektor stočarstva, Podmjera 3.1. obnavljanje stočnog fonda

 • prijavitelji su korisnici upisani u Upisnik poljoprivrednika a koji su korisnici poljoprivrednog zemljišta sa prijavljenim uzgojem stoke i poljoprivrednom proizvodnjom
 • potpore se ostvaruju u sektorima govedarstva, ovčarstva i kozarstva, ostalih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
 • maksimalnih iznos potpore u tekućoj godini je 1.990,84 € i izračunava se po broju kupljenih ili uzgojenih grla
 • računima i izvodima se dokazuje namjenski utrošak sredstava

 

Obratite nam se s povjerenjem ukoliko vam treba pomoć oko prijave na bilo koji od javnih poziva!

Related Posts