Postani popisivač poljoprivrede!

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020. Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

Prijavi se i postani popisivač poljoprivrede!

U ponedjeljak, 8. 6. 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hr

Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Uvjeti za popisivače | punoljetnost | najmanje završena srednja škola u trajanju od tri godine

Kriterij za odabir popisivača | položen stručni test znanja o poljoprivredi

U slučaju da više kandidata ima isti broj bodova, dodatno će se bodovati rad na svim vrstama anketa, biotehnički i veterinarski fakulteti, velečulilišta, srednje poljoprivredne, veterinarske, tehničke, ekonomske škole, adresa prebivališta.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da će se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provesti metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), a za poslovne subjekte izvještajnom metodom putem interneta (CAWI – Computer Assisted Web Interview).

Kakvi će se podaci prikupljati?

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kada će podaci biti dostupni javnosti?

Državni zavod za statistiku će prve rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.

Tko će koristiti podatke?

Namjera je dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost ove djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Dobiveni podaci bit će pokazatelj preko kojeg će državna i lokalna vlast moći točnije definirati probleme poljoprivredne djelatnosti i u skladu s tim planirati i donositi odgovarajuće odluke i pružiti odgovarajuću potporu za njezin razvoj.

Related Posts