ROK 15.5. | Evidenciju prodaje i proizvodnje podnesite online!

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike da je omogućeno elektroničko popunjavanje i podnošenje Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (za OPG i SOPG) i Evidencije o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET sustava.

Sukladno članku 14. stavak 2. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) nositelj OPG-a popunjava gore navedeni obrazac putem ovog sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini te za pruženu usluge na OPG-u u prethodnoj godini.

Također, sukladno članku 10. stavak 3. i stavak 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/20) nositelj SOPG-a popunjava gore navedeni obrazac najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.

“Nositelj OPG/SOPG-a je dužan Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi”, naglašavaju iz APPRRR-a.

Podaci koji se upisuju odnose se na prethodnu kalendarsku godinu. Pojašnjenja možete pogledati ovdje.

Related Posts