Naruči šalšu ka noninu, ma bokun bržu!

Od danas možete naručiti ovu posebnu šalšu! Za narudžbe, javite se učeničkoj zadruzi na Facebooku ili Instagramu.

Projekt Ka.nonina je nastao u sklopu Interreg Mediterranian programa koji se fokusira na mediteransku prehranu. Cilj projekta bio je osmisliti proizvod na bazi mediteranskih sastojaka. Nakon što su osmislili proizvod, sljedeći zadaci bili su osmišljavanje dizajna pakiranja proizvoda, upravljanje financijama te oglašavanje na društvenim mrežama i ostalim medijima.

Ka.nonina šalša napravljena je od domaćih proizvoda lokalne proizvodnje, a u njenoj proizvodnji koristi se i brački varenik koji se nalazi na listi Zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (PGI).

Proizvod je nastao u sklopu učeničke zadruge “Lumbrela” , novonastale učeničke zadruge supetarske srednje škole.

Pratite ih na društvenim mrežama, Facebook i Instagram, gdje šalšu možete i naručiti 😉

Projekt se provodi u suradnji sa JU RERA SD, a financiran je od strane europskih fondova za regionalni razvoj. Više informacija možete vidjeti ovdje.

Related Posts