Sudjelujte u istraživanju i budućem razvoju općine Milna!

Ne možemo dovoljno naglasiti važnost sudjelovanja lokalne zajednice u procesu izrade strateških, odnosno razvojnih dokumenata. Zajednica koja ne sudjeluje u donošenju odluka koje ju se tiču, ne sudjeluje onda ni u njihovoj provedbi. Strateški dokumenti koje pišu stručnjaci odvojeni od stvarnog života zajednice za koju i o kojoj pišu nikad neće biti do kraja niti kvalitetno provedivi. Upravo zato, ključno je da se lokalna zajednica uključi odmah na početku izrade takvih dokumenata – u istraživanje potreba, analizu stanja.

Pozivamo stoga sve mještane općine Milna, kao i one koje zanima budući razvoj općine Milna, da ispune anketu. Anketno ispitivanje najjednostavniji je način prikupljanja velikog broja informacija od široke i raznolike populacije, te služi kao temelj za razumijevanje okvira unutar kojeg nastaje strateški dokument. Osim anketom, javno mnijenje ispitivat će se i kroz tematske fokus grupe s javnošću i radnim skupinama gdje će mještani općine Milna imati priliku detaljnije obrazložiti svoj stajališta. Za početak, važno je da ispunite anketu.

ISPUNITE ANKETU

Strategiju razvoja općine Milna izrađuje Poduzetnički centar Aktiva, a koje smo još strateške dokumente izradili te kako izgleda proces izrade jednog takvog dokumenta, pogledajte ovdje.

Related Posts