Svim dionicima javnog sektora!

Za one koji redovito prate naše objave nije potrebno puno objašnjavati.  Donosimo i poziv na treći upitnik LAG-a Brač. Ovaj se za razliku od dionika poljoprivrednog i nepoljoprivrednog sektora gospodarstva odnosi na javni sektor.

Za one koji su nešto manje pratili zbivanja potrebno je reći da je u procesu donošenje nove razvojne strategije za razdoblje od 2023. – 2027. Da bi ona bila što kvalitetnija i prilagođenija korisnicima potrebno je da isti sudjeluju pružanjem vlastitih informacija i sugestija.

U nastavku pronađite poveznicu te izdvojite nekoliko minuta sa kojima ćete pomoći odrediti smjer razvoja za idućih 5 godina.

UPITNIK za dionike javnog sektora za izradu Intervencija LRS 2023.-2027. LAG-a Brač

Related Posts