Upute za predaju zahtjeva za potporu za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

NAPOMENA | Ovaj tekst ćemo redovito nadopunjavati novim i provjerenim informacijama, kako nam budu pristizale.

Sve su djelatnosti, na ovaj ili onaj način, pogođene ovom pandemijom, a pravovremenih i valjanih informacija često nedostaje ili se izgube u moru informacija koje ovih dana kruže medijima i društvenim mrežama. Kao poduzetnički centar i potporna institucija obrtnicima i poduzetnicima, imamo odgovornost da svojim klijentima, ali i svima zainteresiranima, pomognemo da što više umanje štetu proizašlu iz pandemije.

Stoga, u nastavku donosimo savjete i upute oko predaje zahtjeva za potporu za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom. Krećemo s osnovnim informacijama.

OSNOVNE INFORMACIJE O POTPORI

CILJ MJERE | Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

TRAJANJE MJERE | Od 01.03.2020., i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

VISINA SUBVENCIJE | do 1.625,00 kuna (za radnike na nepuno radno vrijeme), do 3.250,00 kuna (za radnike na punom radnom vremenu) po radniku

NA KOGA SE ODNOSI (POSLODAVCI) | Poslodavci iz sektora:

+ djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

+ prijevoza i skladištenja

+ poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma

+ radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj

+ poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),

+ i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

VAŽNA IZMJENA | Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru

NA KOGA SE ODNOSI (RADNICI) | Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca. Ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI | Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za Mala poduzeća
 • od 15% za Srednja poduzeća
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovorao radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

NAČIN PRIJAVE | Zahtjev se predaje on-lineelektroničkom poštom (e-mail) na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Za prijavu je potrebno sljedeće:

 1. Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su ovdje: Dokumentacija za predaju zahtjeva
 2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
 3. Druga dokumentacija, ovisno o pojašnjenjima u zahtjevu.

ROK ZA ODGOVOR NA ZAHTJEV | 10 dana od zaprimanja

ISPLATA SREDSTAVA | Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je račun u blokadi, sredstva neće moći biti isplaćena.

DOKUMENTACIJA

Klikom na naziv, dokument će se otvoriti u novom prozoru ili će krenuti automatsko preuzimanje dokumenta.

 1. Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta Koronavirus (COVID-19)
 2. Popis radnika za koje se traži potpora
 3. Popis radnika po mjerama aktivne politike zapošljavanja
 4. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore
 5. Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 6. Primjer popunjene tablice kojom se dokazuje pad prihoda

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost: dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini ili Odluke drug nadležnog tijela kojim se zabranjuje rad.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti: Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA

Najjednostavniji postupak predaje zahtjeva je online, putem ove poveznice. Savjeti koje donosimo u nastavku jednako se mogu primjeniti i na online i offline način ispunjavanja zahtjeva.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE “Zahtjeva za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta Koronavirus (COVID-19)

PREUZMITE PRIMJERAK ISPUNJENOG OBRASCA.

Zelenom bojom označeni su naši komentari i preporuke. Ovdje napominjemo kako su one usklađene s uputama Hrvatske obrtničke komore, međutim također napominjemo kako se radi o prijedlogu načina ispunjavanja obrasca te ne preuzimamo odgovornost za verziju koju svaki pojedini obrtnik/poduzetnik u konačnici preda HZZ-u.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE “Popis radnika za koje se traži potpora

OBRTNIK: popunjavate ime, prezime, OIB, razina obrazovanja, pod ugovor na određeno/neodređeno označite obavezno NEODREĐENO, pod radno vrijeme unesite PUNO, a pod isplaćena plaća za veljaču unesite DA.

RADNICI: u istoj tablici  unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

DALJNJE OBAVEZE POSLODAVACA

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

INFORMIRAJTE SE

Sve informacije o ovoj mjeri pronađite na službenoj internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj možete pristupiti ovdje.

Dokument sa svim, ažuriranim informacijama o ovoj mjeri, možete pronaći ovdje.

Molimo da podijelite ove informacije sa svima kojima bi mogle koristiti. I #ostanitedoma.

 

Related Posts