Designed by brgfx / Freepik

Vaš vodič kroz solarne elektrane!

(1) Uvod
(2) Off-grid/On-grid/hibridni sustavi
(3) Monokristalni i polikristalni moduli
(4) Inverter
(5) Dimenzije
(6) Vrsta i snaga priključka
(7) Koraci za realizaciju elektrane
(8) Model sufinanciranja
(9) Pregled potrebne dokumentacije
(10) Svrha
(11) Uloga poduzetničkog centra

 

Uvod

Kada govorimo o solarnim elektranama nameće nam se zaključak da su to zapravo nekakva postrojenja u kojima se proizvodi energija. Jednako kao što postoje velike elektrane koje koriste određene medije za pogon, primjerice hidroelektrane koje koriste vodu ili termoelektrane koje koriste kruta ili tekuća goriva tako i solarne elektrane imaju neki oblik energije koji ih pogoni. Ovdje se radi o suncu. Sunčeva energija pretvara se u drugi, nama iskoristiviji oblik energije.

Fotonaponska elektrana je ona vrsta kod koje postoje fotonaponski elementi, odnosno ono što mi nazivamo solarnim pločama, a zapravo se radi o napravama koje pomoću posebno položenih kristala u svojoj strukturi imaju mogućnost pretvaranja energije sunca u električnu energiju. Ovo predstavlja važan tehnološki napredak budući da je sunčeva energija najrašireniji i najdostupniji oblik energije na zemlji. S obzirom na činjenicu da je svaka kuća izložena većoj količini energije nego joj zapravo treba za potrošnju možemo shvatiti da je budućnost, barem po pitanju električne energije stigla onoga trenutka kada uspijemo zarobiti dovoljan dio energije koji dolazi do nas.

 

Off-grid, Grid-tied ili On-grid, te hibridni sustavi

Sva tri sustava imaju u osnovi slične dijelove i funkcioniraju na istom principu rada. Koriste sunce kao izvor energije i pomoću solarnih panela stvaraju električnu energiju. S obzirom na dostupnost električne mreže i vlasnici kuća mogu se odlučiti za jednu od varijanti.

 

Off-grid sustav ili „otočni“

Nezavisan je o električnoj distribucijskoj mreži, što znači da je pogodan za polja i udaljene lokacije na kojima nije moguće izvesti priključak na strujnu mrežu. Osim solarnih modula ima regulator punjenja i baterijski sustav. Baterije omogućavaju pohranu viška energije stvorene tijekom dana za korištenje noću ili u trenutku kada je potrošnja veća od proizvodnje.

 

On-grid ili grid-tied

Sustav bez vlastite pohranu u vidu baterijskog sustava pa ovisi pristupu električnoj mreži. Dok paneli proizvode struju u dovoljnoj količini ona je raspoloživa za korištenje na trošilima u kući a kada se pojavi manjak struje u sustavu razlika se preuzima iz mreže.

 

Hibridni sustav

Kombinacija Off-grid i On-grid sustava. Ima sve komponente pa je u svakom trenutku dostupna struja iz baterija i struja iz mreže što omogućava korisniku da upravlja proizvodnjom i potrošnjom na način da sebi osigura najmanje troškove. Jasno, ovakav sustav je i najskuplji zbog prisutnih svih komponenti koje ga sačinjavaju.

 

Monokristalini ili polikristalni moduli

Prvi su tamno crne boje sa zaobljenim kutovima s obzirom na proces proizvodnje pružaju maksimalni prinos tj. učinkovitost do 20%, imaju dulji životni vijek i bolje rade pri slabijem osvjetljenju. U ovom slučaju ako je jedna ćelija u sjeni ostale će nesmetano proizvoditi struju. Zbog složenije proizvodnje nešto su skuplje od polikristalnih modula.

Polikristalne ćelije su tamno plave boje, jeftinije su ali i s manjim prinosom odnosno sa učinkovitosti do 16%.

Za kućanstva odabir jednog ili drugog modela neće biti pogrešan no u koliko se radi o većim solarnim elektranama prije odabira vrste panela potrebno je napraviti studiju isplativosti.

 

Inverter – pretvarač

To što je u solarnim panelima sunčeva energija pretvorena u električnu ne znači da je spremna za korištenje u svim našim uređajima. Naime da bi uređaj mogao funkcionirati potrebna mu je struja koja odgovara njegovim specifikacijama. Upravo tome služi inverter. On dovodi struju do specifikacija koje odgovaraju strujnoj mreži koja i inače dolazi do naših kućanstava. To znači da struju nakon prolaska kroz inverter možemo nesmetano koristiti bez da se pitamo odakle je stigla. U pravilu se radi o uređaju približnih dimenzija oko pola metra koji se pričvršćuje na zid i spaja na električnu instalaciju.

 

Dimenzije fotonaponskih elemenata

Potrebni parametri za dimenzioniranje elektrane su lokacija i informacija o količini osunčanosti.

Iskoristiva površina krova – paneli za kućanstva najčešće su nazivne snage između 330 i 400 vati iz čega proizlazi da je potrebno od 6 do 10 slobodnih kvadratnih metara krova za dobivanje 1 kilovat snage ( 1 kilovat bi bila otprilike snaga modernijeg usisavača).

Ugradnja sustava je moguća na lim, crijep i ravni krov, a nepovoljni su salonitne ploče, šindra i azbestne ploče.

Kod kosih krovova koriste se jednostrani sustavi dok kod ravnih postoji mogućnost instalacije jednostranih i dvostranih sustava. U praksi znači da kod kosih krovova paneli slijede nagib i orijentaciju krova pri čemu je idealna orijentacija prema jugu s nagibom 34-37 stupnjeva a da se ne prelazi nagib od 45 stupnjeva.

Kod ravnih krovova u jednostranim sustavima solarni moduli dižu se prema jugu na kut od 10 stupnjeva s mogućnošću polaganja u nekoliko redova, a dvostrani sustavi na ravnim krovovima orijentiraju se istok- zapad, što znači manju jediničnu proizvodnju ali ukupno veću iskoristivost površine.

Jasno je da u svakom slučaju treba postići minimalnu zasjenjenost.

 

Vrsta i snaga priključka

Jednofazni – maksimalna snaga 3.68 kW

Snaga trofaznog priključka definirana je snagom priključka koji imate kao kupac električne energije. Nazivna snaga elektrane smije biti veća od snage priključka ali se u mrežu ne smije isporučiti više od dozvoljenog u oba slučaja.

 

Koraci za realizaciju solarne elektrane

 1. Provjera tehničkih uvjeta
 2. Priprema projektne dokumentacije
 3. Izrada projekta
 4. Zahtjev o mogućnosti priključenja
 5. Izrada energetskog certifikata
 6. Prikupljanje ponuda ili troškovnika izvođača
 7. Prijava na odgovarajući natječaju trenutku otvaranja javnog poziva
 8. Ugradnja sunčane elektrane
 9. Opremanje Obračunskog mjernog mjesta
 10. Završno izvješće izvođača radova
 11. Dozvola za trajni pogon koju izdaje HEP
 12. Zahtjev za isplatu sredstava

*koraci bojani zeleno nisu nužni ako se ne koristi sufinanciranje FZOEU

 

Model sufinanciranja:

Po natječaju FZOEU za područje otoka Brača predviđeno je sufinanciranje do 60% nastalih opravdanih troškova, dok pojedini gradovi i općine također nude sufinanciranje projekata iste namjene u ovisnosti o raspoloživom budžetu.

 

Potrebna dokumentacija:

Preslika osobne (vlasnika/suvlasnika)

– zadnji važeći dokaz zakonitosti (građevna dozvola, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o   uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje, uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu građevine, rješenje o promjeni namjene, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, dokaz da je objekt stariji od 15. veljače 1968.)

dokaz vlasništva/suvlasništva (ZK izvadak)

potvrda istovjetnosti katastarskih čestica (uvjerenje područnog ureda za katastar o istovjetnosti  katastarske i zemljišnoknjižne čestice)

odobrenje konzervatora ukoliko je građevina dio kulturno povijesne cjeline

računi za struju za proteklih 12 mjeseci te buduća potrošnja (kontaktirati opskrbljivača)

– ispuniti zahtjev HEP ODS, elektroenergetska suglasnost

informacija o vrsti i snazi priključka

tlocrt i skica krova

fotodokumentacija objekta i krova

 

Svrha

Proizvodnjom električne energije postajete energetski neovisnima čime automatski postajete otporniji na buduća poskupljenja električne energije koja dodatno samo ubrzavaju povrat vaše investicije. Nuspojava ugradnje elektrane na kuću ne samo da omogućava smanjenje računa režija već i podiže konkurentnost i cijenu nekretnine.

Slijedite najnovije smjernice doprinosa održivom razvoju i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

U kombinaciji sa ostalim električnim uređajima primjerice električnim vozilom ili alatima i strojevima postižete učinak zatvorenog kruga u kojem multiplicirate uštede, povećavate neovisnost te štitite okoliš.

Sam sustav pokriven je jamstvima proizvođača a održavanje je jednostavno.

 

Uloga poduzetničkog centra Aktiva

Naša uloga, kao i do sada je izdvojiti vrijeme za praćenje relevantni trendova koje kasnije možemo približiti našim klijentima. Ovaj tekst omogućio vam je prepoznavanje osnovnih karakteristika fotonaponskih sustava i njihovih komponenti te koraci koje je potrebno poduzeti za montažu istih na vašu kuću. Međutim ovo nikako ne znači da kroz sve korake morate prolaziti sami jer smo mi otišli korak dalje i nudimo „all in one“ rješenje. Na tragu toga okupili smo stručnjake iz potrebnih područja i složili tim kojemu možete povjeriti realizaciju vaše elektrane. Vaš zadatak je obratiti se nama za informacije, odatle preuzima naš tim koji će se pobrinuti za dozvole, certifikate, projekt, uvoz materijala, ugradnju, izvještaj te provjeru instalacije i puštanje u pogon. Osim instalacije od strane naših stručnjaka moguć je i servis te održavanje a za garanciju komponenti zadužen je renomirani proizvođač.

Ako ste se odlučili za ugradnju solarne elektrane ili ste još uvijek neodlučni obratite se našoj direktorici Dijani Žderić putem maila ili mobitela ili nam se obratite putem društvenih mreža. Vi ćete dobiti nužne informacije a mi preuzimamo na sebe kompletnu organizaciju kako Vi ne bi trebali prolaziti kroz sve korake navedene u ovom vodiču.

Mobitel: 095 904 4664

e-mail: dijana.aktiva@gmail.com

 

Radujemo se ako ćemo imati priliku surađivati s vama i zajedno sa vašim projektima ostvariti  benefite u lokalnoj zajednici na području zaštite okoliša, energetike i životnog standarda u cjelini.

 

 

Ilustracija: Designed by brgfx / Freepik

Related Posts